Neuro-degeneratieve ziektebeelden

Neuro-degeneratieve ziektebeelden

De Nederlandse bevolking wordt ouder, maar helaas brengt dit ook steeds vaker en helaas steeds jonger gebreken met zich mee. Vooral in het neuro-degeneratieve gebied, wat een ernstige beperking kan geven van de levenskwaliteit. Preventief maar curatief slagen we er steeds beter in om het proces af te remmen of zelfs te verbeteren. Hoe sneller ondersteuning van een kPNI advies die breed kijkt naar meer dan alleen de hersenen, hoe beter de prognose. Alle onderdelen van de PNI zullen hierbij aanbod komen.