Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 69258279. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via monique@kpni.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 juli 2017.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het promoten van uw bedrijf op onze website. Van behandelaars zijn een aantal gegevens nodig voor het maken van een account op de website. Dit zijn in ieder geval bedrijfsnaam, adres, website, BTW-nummer en specialismen. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst en voor het opstellen van uw account, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden. Ook kunt u met uw e-mailadres inloggen via onze website. Voor consumenten zijn verder geen gegevens nodig.

Daarnaast worden via Google Search Console en/of door andere vergelijkbare tools, uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van Google Search Console om bij te houden hoe gebruikers het platform gebruiken, om beter inzicht te krijgen in wat bezoekers van onze website vinden en om onze zoekmachineoptimalisatie te verbeteren.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een https adres, waardoor de gegevens beveiligd zijn.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan monique@kpni.nl

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan monique@kpni.nl