Disclaimer

klinische Psycho-Neuro-Immunologie (handelsnaam van Praktijk Monique van Poorten, met KvK-nummer 09166772, hierna ‘kPNI’ wil u hartelijk welkom heten op www.kpni.nl ( “website” ). Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. kPNI kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door kPNI zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. kPNI zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. kPNI is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door kPNI verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en kPNI tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort kPNI dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@kpni.nl

 

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van kPNI of die van licentiegevers. kPNI behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via monique@kpni.nl aanvragen.

De inhoud van de website van kPNI is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies en/of diagnose. Bovendien doet kPNI geen garantie voor genezing van ziektes. Het gebruik van de informatie op deze website en eventuele beslissingen die u neemt op basis van deze informatie is voor eigen verantwoordelijkheid.

Mocht het zo zijn dat kPNI per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het ons weten via info@kpni.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat kPNI verplicht is tot enige schadevergoeding.