Wat is kPNI

kPNI

kPNI staat voor klinische Psycho Neuro Immunologie. Hoewel dit een mond vol is, zegt dat de meeste mensen niet zoveel. In het kort: kPNI bestudeert de samenhang van alle systemen binnen het lichaam en de interactie met alles om ons heen. Dus heel breed.

We noemen het  ook wel filmgeneeskunde. Het kijkt namelijk naar wat er gebeurt is in de tijd om te ontdekken en te analyseren waarom het lichaam doet wat het doet.

Voor wie kan kPNI therapie helpen?

Therapie

Eigenlijk kan een kPNI therapie voor iedereen die handvatten wilt voor de verbetering van zijn gezondheid uitkomst bieden. Jong en oud. Het kan zowel bij een acute situatie maar het wordt vooral ingezet bij chronische klachten of ziekten.

kPNI is een brede integratie benadering van gezondheid en gezondheidsvraagstukken. Vanuit die benadering herleidt een kPNI professional hoe het in jouw lichaam functioneert. Of misschien wel wat er niet (zo) goed functioneert. Een voorbeeld: Stress heeft een grote invloed op ons lichaam, dat snappen we vaak wel. Maar wat is de rol op onze energiestofwisseling? Heeft een veranderde darmflora invloed op onze stemming? Dit zijn een aantal voorbeelden van vraagstellingen binnen de kPNI. Vanuit deze integratie benadering werkt de kPNI. Het is namelijk gebaseerd op dat in ons lichaam alles onophoudelijk communiceert met elkaar. Onze hersenen beïnvloeden bijvoorbeeld op verschillende manieren ons immuunsysteem en die op haar beurt onze hersenen.

Ontstaan van kPNI

Geschiedenis

kPNI is ontstaan vanuit de wetenschap PNI. Deze wetenschap ontstond vanuit Robert Ader binnen de klinische psychiatrie. Vanuit daar wordt de mens eigenlijk gezien als een netwerk. Tegelijk is de mens ook onderdeel van een netwerk. Dit netwerk zijn de sociale structuren waarbinnen de mens zich bevindt. Hieruit is de PNI als wetenschap ontstaan.

Onder andere de volgende namen behoren hiertoe: Andrew Miller, Charles L. Raison, Robert Dantzer, Michael Irwin, Keith Kelly, Steven Maier, Ron Glaser, Janice Kiecolt-Glaser, Michael Maes, Hymie Anisman, Raz Yirmiya, George Solomon, Norman Cousins. Deze mensen en andere hebben op dit moment een stabiele fundament gelegd voor deze mooie wetenschap.

Door het baanbrekende werk van wijlen Prof. Bram van Dam en Dr. Leo Pruimboom kon de Psycho-Neuro-Immunologie als kPNI geïntegreerd worden in het werk van therapeuten. Zij zijn begonnen in Spanje en hebben kPNI daarna groot gemaakt in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en hier stopt het niet bij. In Nederland wordt als sinds eind jaren ’90 de kPNI opleiding gegeven.