Over de beroepsorganisatie voor klinische psychoneuroimmunologen (BKPNI)

  1. Onze visie
  2. Onze missie
  3. De KPNI Professionals
  4. Het bestuur
  5. Onze partners

Onze visie

Klinische PsychoNeuroImmunologische (k-PNI) therapie omvat niet alleen orthomoleculaire therapie, die voorziet in de basisvoedingsbehoeften van het individu, maar integreert ook psychotherapeutische benaderingen en diverse leefstijlinterventies in haar behandeling. De focus van k-PNI ligt op het terrein van filmgeneeskunde (ziekteverloop) en het herstel en optimalisatie van insuline-, cortisol- en leptineresistentie en deficiëntie van deze hormonen, de barrières (zoals darmen, hersenen, huid), evenals het spijsverteringsstelsel en orgaanfuncties (o.a. ontgifting, longcapaciteit), enzovoorts.

K-PNI therapie staat synoniem met natuur-, leefstijl-, functionele en bovendien evolutionaire geneeskunde. Het is gebaseerd op evolutionaire biologie en dit is een snelgroeiend vakgebied in de wetenschap (1). Evolutie is een bewezen feit en sinds de opkomst van het Darwinisme (Charles Darwin) het leidende paradigma in de biologie (2). Evolutionaire geneeskunde stelt dat ziekten, zoals onze chronische welvaartsaandoeningen, ontstaan door een ongezonde leefstijl – een mismatch met ons (epi)genetische ‘programma’ – en tevens genezen kunnen worden door een gezonde leefstijl te hanteren die in overeenstemming is met ons (epi)genetische programma. Evolutionaire geneeskunde verdient de voorkeur om ziekte te begrijpen, te voorkomen en te behandelen (1).

Bij k-PNI therapie wordt niet alleen gekeken naar een momentopname (zoals in de reguliere geneeskunde), maar ook naar het verloop van de ziekte, wat bekend staat als filmgeneeskunde. Dit en een systemische (hollistische) benadering onderscheidt k-PNI therapie met reguliere geneeskunde. Daarnaast staat de genetische kwetsbaarheid en epigenetische programmering, zoals methylatie en acetylatie centraal. Veel processen die uiteindelijk leiden tot klachten en ziekten, zijn omkeerbaar en zijn niet zozeer louter genetisch. Geneeskundig interveniëren via deze benadering leidt over tijd juist wel tot (systemische) homeostase en daardoor optimale gezondheid of herstel van ziekte.

(1) Grunspan, D. Z., Nesse, R. M., Barnes, M. E., Brownell, S. E. (2018). Core principles of evolutionary medicine: A Delphi study. *Evolution, Medicine, and Public Health*, 2018(1), 13–23. https://doi.org/10.1093/emph/eox025

(2) Russo, C., & André, T. (2019). Science and evolution. Genetics and molecular biology42(1), 120–124. https://doi.org/10.1590/1678-4685-gmb-2018-0086

Onze missie

De missie van de beroepsorganisatie voor klinisch psychoneuroimmunlogen is het leiden en ondersteunen van klinisch psychoneuroimmunlogen (k-PNI’ers) in hun toewijding aan hoogwaardige patiëntenzorg, bevordering van gezondheid en het verbeteren van het welzijn van de gemeenschap. Wij streven naar een gezondheidssysteem dat toegankelijk, verbindend, mensgericht, empathisch, en gebaseerd is op evidence-based of practise-based praktijken.

Als beroepsorganisatie streven we ernaar om een gemeenschap van gezondheidszorgprofessionals te creëren die uitblinken in klinische excellentie, ethiek en continue professionele ontwikkeling. We bevorderen samenwerking en kennisuitwisseling om de effectiviteit van de gezondheidszorg te verbeteren en innovaties te omarmen die de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

Daarnaast zetten we ons in voor het bevorderen van gezondheidsonderwijs en het vergroten van het bewustzijn van preventieve zorg in de samenleving. Wij geloven in het empoweren van cliënten/patiënten en het aanmoedigen van een holistische benadering van gezondheid, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van ziekten en het ondersteunen van een gezonde levensstijl.

Als organisatie voor klinisch psychoneuroimmunologen zijn we vastbesloten om een positieve en duurzame impact te hebben op de gezondheidszorg, met als uiteindelijk doel het bevorderen van een gezondere en gelukkigere samenleving. 

 

De doelstellingen uiteengezet

a. Het bevorderen van de kwaliteit, expertise en professionaliteit van beoefenaars van klinische psychologie neuro-immunologie (hierna aangeduid als “KPNI”) in Nederland.

b. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van KPNI.

c. Het behartigen van de belangen van KPNI-professionals bij relevante instanties en overheden.

d. Het organiseren van educatieve evenementen, conferenties en workshops om de kennis en vaardigheden van KPNI-beoefenaars te bevorderen.

e. Het informeren en voorlichten van het publiek over de waarde en effectiviteit van KPNI.

f. Het onderhouden en bevorderen van samenwerking tussen KPNI-professionals en andere reguliere en complementaire geneeskundige disciplines.

g. Het handhaven van ethische normen en gedragscodes voor KPNI-beoefenaars.

h. Het ondersteunen van onderwijsinstellingen die KPNI-opleidingen aanbieden en het bevorderen van hoogwaardige opleidingen.

i. Het faciliteren van netwerkmogelijkheden voor KPNI-beoefenaars om ervaringen en kennis uit te wisselen.

j. Het bevorderen van de integratie van KPNI in de reguliere gezondheidszorg in Nederland.

De kPNI Professionals

De kPNI behandelaars die op deze site staan voldoen aan hoge eisen die ook jaarlijks weer worden bijgeschoold. Het zijn allen mensen die kPNI in hun hart hebben gesloten. Omdat het een mooie, effectieve en vooral goed onderbouwde behandelingsadviezen zijn. Die ook nog eens goed aansluiten bij een eventuele behandeling die men al reguleer volgt via zijn arts of specialist. Ze houden rekening met hoe eventuele medicatie werkt en eventuele interactie tussen de medicatie en supplementen. Ze hebben veel medische achtergrond en kunnen desgewenst met jouw arts in gesprek gaan.

Snel naar: vind de behandelaar voor jouw klacht(en).

Voorzitter

Sjoerd Knobben

Secretaris

Wendy Bonneveld

Penningmeester

Monique van Poorten

Kwaliteit

Menno Dekker

Public Relations

Geja Heinen

Algemeen

Eveline van Dijk

Onze internationale Partners