Chronische pijn door (poly)neuropathie

Er zijn verschillende vormen van chronische pijn. Een vorm daarvan heet ‘neuropathie’. In het Grieks betekent neuropathie ‘zenuwziekte’. Hiermee wordt niet bedoeld dat je een zenuwachtig type bent. Maar dat één of meerdere zenuwen zijn beschadigd. Neuropathie is een aandoening van het perifere zenuwstelsel. Periferie houdt in dat niet de zenuwen in je hersenen, maar in de rest van je lichaam worden aangedaan. [1] 

Neuropathie is wat anders dan Multiple Sclerose (MS). MS is een auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel en dus de hersenen. Hierbij valt het immuunsysteem de myelineschede aan. De myelineschede is de beschermende laag om de zenuw heen. Bij (poly)neuropathie zijn één of meerdere perifere zenuwen aangetast. Hierbij kan er eveneens schade zijn aan de myelineschede, maar het kan ook gaan om het axon zelf (wat de uitloper van een zenuw is), of om een combinatie hiervan. Omdat de langste axonen zoals in de armen en de benen vaak het eerst worden aangetast, ervaren patiënten de pijn met name in hun handen en voeten. Beschadiging aan de axonen en/of myelineschede verstoort de prikkelgeleiding en/of -overdracht.[1] Dit kan tot verschillende symptomen leiden. Als de sensorische zenuwen zijn aangedaan ervaren patiënten dat ze op watten lopen. Bij schade aan de motorische zenuwen ervaren patiënten tintelingen in handen en voeten. [1] 

Hoe zit de anatomie van het zenuwstelsel in vogelvlucht elkaar? 

Het centrale zenuwstelsel bevat de hersenen en het ruggenmerg. Het ligt binnen de hersenen en de wervelkolom. Het perifere zenuwstelsel zijn de zenuwen in de periferie, buiten de schedel en de wervelkolom om. Er zijn 12 paar hersenzenuwen die ontspringen uit de hersenstam en 31 paar ruggenmerg zenuwen. Deze laatste ontspringen uit het ruggenmerg.

Neuronen zijn de cellen van het zenuwstelsel. Zenuwen zijn ‘bosjes’ axonen. Zo’n neuron bestaat uit verschillende onderdelen, zie figuur hierboven. Dendrieten zitten aan de buitenkant en zij ontvangen de signalen. In het cellichaam van het neuron zitten mitochondriën en zij zorgen voor de energie. De lange staart van het neuron is de axon. Deze geeft het signaal verder door aan andere dendrieten.[2]

Hoe kan neuropathische pijn ontstaan? 

Neuropathische pijn kan om verschillende redenen ontstaan:

 • Neuropathische pijn wordt zoals aangegeven veroorzaakt doordat de meyelineschede en/of axonen van zenuwen zijn aangetast. Die aantasting kan komen door schade, beknelling of ontsteking van een zenuw. Pijn kan vervolgens komen doordat het vocht op de zenuw drukt die bij schade of ontsteking is ontstaan. 
 • Pijn kan verder ook ontstaan als de prikkeloverdracht van de zenuwen verandert. De myelineschede verzorgt de zenuwen als deze beschadigd zijn en dit leidt tot die veranderde prikkeloverdracht. Als die overdracht niet goed verloopt, er is dan dus sprake van een stoornis in de geleiding, dan kan een zenuw gaan ‘vuren’ en dit geeft spontane pijnprikkels. 
 • De myelineschede verzorgt de zenuw niet alleen bij schade, maar ook door hem in ‘normale situaties’ via het bloed te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Met dit in ons achterhoofd kunnen we bedenken dat diabetes mellitus neuropathische pijn kan veroorzaken, omdat hoge bloedsuikerwaardes tot schade aan bloedvaten kunnen leiden. 
 • Verder zitten er in het cellichaam van het neuron mitochondriën, die energie aan het neuron leveren.  Hierdoor kan ook een gebrekkige energievoorziening aan de mitochondriën in de neuronen meespelen voor het ontstaan van neuropathische pijn. Dat kan gebeuren bij een tekort aan B-vitamines, want zonder B-vitamines kunnen de mitochondriën geen energie (ATP) maken. 

kPNI bij neuropathische pijn

Wat kunnen reguliere gezondheidszorg en kPNI betekenen bij neuropathische pijn?

 • Regulier kan neuropathische pijn met opioïden worden behandeld als paracetamol niet afdoende is. Bij chronische neuropathische pijn worden antidepressiva of anti-epileptica ingezet. Aan neuropathische pijn gaat geen psychisch trauma vooraf. 
 • De medicinale paddenstoel Hericium erinaceus is in staat zenuwschade te herstellen, zowel bij neuropathie als bij zenuwschade na trauma (ongeval of infarct).[3] Deze paddenstoel wordt ook met succes ingezet bij multiple sclerose.
 • Aan een hoge bloedsuikerspiegel kunnen we met voeding en nuchter bewegen al veel doen.
 • Omdat de B-vitamines zo’n belangrijke rol spelen bij prikkeloverdracht en de aanmaak van ATP in de mitochondriën, kunnen we die natuurlijk suppleren. 
 • Er zijn onderzoeken gedaan waar chronische neuropathische pijn wordt behandeld met cannabinoïden, maar de resultaten zijn niet eenduidig.[4] Chronische neuropathische pijn kan ook worden behandeld met acupunctuur[5] of aroma- massagetherapie.[6]

Persoonlijk advies

Bronnen:

[1] Dudink L, Bouwes A,  Portier C, Groenewoud H, Meeteren van J. Pathologie voor verpleegkundigen. Amsterdam: Pearson Benelux, 2021. (p. 375)

[2] Martini FH, Bartholomew EF. Anatomie en Fysiologie Een inleiding. Amsterdam: Pearson Benelux, 2021. (p.308)

[3] Yow YY, Goh TK, Nyiew KY, Lim LW, Phang SM, Lim SH, Ratnayeke S, Wong KH. Therapeutic Potential of Complementary and Alternative Medicines in Peripheral Nerve Regeneration: A Systematic Review. Cells. 2021 Sep;10(9):2194. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34571842/

[4] Macone A, Otis JAD. Neuropathic Pain. DOI: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30522140/

[5] Ju ZY, Wang K, Cui HS, Tao Y, Liu SM, Zhou J, Chen TY, Xia J. Acupuncture for neuropathic pain in adults. DOI:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29197180/

[6] Metin ZG, Donmez AA, Izgu N, Ozdemir L, Arslan IE. Aromatherapy Massage for Neuropathic Pain and Quality of Life in Diabetic Patients. DOI:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28605119/

Over auteur

Ik ben Rosalie Hoefkens-van Raam, Orthomoleculaire natuurgeneeskunde, kPNI & masseur. Ik heb een man, 3 kids en 3 katten. Na mijn HBO organische chemie volgde ik de opleiding voor orthomoleculair therapeut volgens kPNI. In 2019 heb ik mijn praktijk examen voor PNI therapeut met succes afgerond en later dat jaar heb ik de PNI master, bij PNI Europe, afgesloten. Tot slot heb ik in 2021 mijn diploma voor orthomoleculair natuurgeneeskundig therapeut gehaald.

Rosalie Leaky Gut

Reacties

 • Er zijn nog geen reacties.
 • Voeg een reactie toe