werkingsmechanisme

Werkingsmechanisme

Binnen de kPNI wordt gewerkt met diverse werkingsmechanismen. Dat zijn manieren waarop bepaalde (verstoorde) processen in het lichaam lopen. Eigenlijk zijn het manieren van het lichaam om op een bepaalde manier erger te voorkomen. Het zijn dus in eerste instantie logische oplossingen van het lichaam om tijdelijk erger te voorkomen. Maar zoals zo vaak, als iets te lang duurt, kan het wel op de lange termijn ergens anders een probleem veroorzaken.

De kunst is om de reden waarom het lichaam dit proces zo heeft gedaan, zien op te lossen zodat de noodzaak weg is. Hiermee hersteld dan het proces en worden de daaruit voortkomende klachten verholpen. kPNI therapie kent de noodprocessen van het lichaam in bepaalde situaties en de parameters in bijvoorbeeld bloed om dit te meten. Inzicht daarin kan richting geven aan een therapie-advies zodat het proces omgedraaid wordt en gezondheid/klachten verbeterd.