auto-immuunziekten/erfelijke ziektebeelden

auto-immuunziekten/erfelijke ziektebeelden

Binnen de kPNI therapie wordt gekeken naar epigenetica en niet alleen naar genetica. Genen kunnen we niet veranderen, hoewel er zeker wel met methylatie en acetylatie wordt gewerkt binnen de kPNI. Desondanks zijn er hele mooie resultaten gehaald bij erfelijke aandoeningen. De kPNI is een multidiciplinaire aanpak en daar wordt bij erfelijke aandoeningen dan ook zeker bij gewerkt. Elk traject is bij auto-immuunziekten of erfelijke ziektebeelden daardoor nog meer dan bij andere klachten zeer individueel.