termen-categorie: Pijnklachten

Low Grade Inflammation=laag gradige ontsteking

kPNI Werkingsmechanisme

Laag gradige ontstekingen is een term die een kPNI behandelaar misschien bij uw behandeling vaker in de mond zal nemen. Hier vind u uitleg wat dit inhoudt vanuit onze visie.

In principe zou bij een ontsteking in het lichaam het immuunsysteem adequaat en snel een heftige korte reactie geven waarna het zich zelf uitdooft.
Vanuit de kPNI zien we dat indien de ontsteking te lang duurt, langer dan 42 dagen in de regel, het lichaam op een andere strategie over gaat.
Binnen de kPNI noemen wij dit een laaggradige ontsteking. Het kabbelt dus al het ware op een te laag pitje langer door.