Souvenaid, een yoghurtdrankje met meerdere nutriënten bij beginnende Alzheimer, positiever dan krantenkop zegt.

Het medicinale drankje van Nutricia ten behoeve van geheugenverbetering is in een beginfase van Alzheimer gebruikt in een onderzoek naar multiple nutritionele interventie studie, wat onlangs is gepubliceerd in de Lancet. In de pers (NRC next 2 november 2017) wordt er gekopt dat het niet werkt. Maar er zijn wél positieve punten te noemen, en in combinatie met wat kleine aanpassingen en beweging mogelijk wel een verbetering voor mensen met Alzheimer.

Het onderzoek had tot doel om te kijken of na 24 maanden de cognitie verbeterde. Hoewel het op het onderzochte geheugenverlies na 24 maanden weinig verbetering gaf ten opzichte van een controle groep waren er toch wel positieve punten te noemen.

In het onderzoek werd de conclusie als volgt geformuleerd:"In conclusion, the multinutrient intervention had no significant effect on the NTB primary endpoint over 2 years in prodromal Alzheimer's disease, although potential benefits were seen on the cognitive-functional measure CDR-SB* and brain atrophy measures. Further investigation of multinutrient approaches in early Alzheimer's disease stages is warranted."

*CDR-SB: clinical dementia rating sum of boxes, interview protocol waarmee wordt bepaald in welk stadium van de ziekte de patiënt valt.

Vertaling schuingedrukt tekst: ", hoewel potentiële voordelen te zien waren op de meting van de cognitieve functie (CDR-SB) en op brein atrofie metingen".

Het drankje is ontwikkeld in samenwerking met het VU. In 2013 werden er al eerder vragen gesteld over dit product aan het team van het ziekenhuis.

Uitslag onderzoek is positiever dan in krantenkop

Als het onderzoek zelf wordt gelezen, dan blijkt dat er wel voordelen zijn voor de mensen die actief het product dagelijks hebben ingenomen.

Het was juister geweest dat dit in de populaire pers dit ook was vermeld want nu lijkt het alsof het niets heeft gedaan.  In het onderzoek wordt bij het resultaat gemeld dat de cognitieve achteruitgang minder was dan verwacht.  En er werd ook een mogelijke verklaring voor gegeven dat het product niet zo goed scoorde. Namelijk dat de periode van 24 maanden waarover werd gemeten, gezien het verloop van de ziekte, misschien wel te lang was voor een goede conclusie over de effecten van het product.

Vanuit de achtergrond van de kPNI (die kijkt naar de samenwerking van de verschillende onderdelen van het lichaam en de organen) zou naast in de voeding ondersteuning met nutriënten adviezen op het gebied van beweging gegeven kunnen worden. Uit bijvoorbeeld onderzoeken van E. Scherder blijkt dat bewegen ook een positieve invloed heeft op de achteruitgang van de hersenen.

kPNI visie op dit product

Gezien de achtergrond kennis die gebruikt is voor de ontwikkeling en de samenstelling van dit product, zouden we vanuit de kPNI willen pleiten voor een kleine aanpassing van het product en gecombineerd met bepaalde beweging.

Kijkend naar de ingrediënten lijst van het medicinale drankje zijn vanuit een kPNI visie een paar wijzigingen door te voeren. Bij Alzheimer wordt een ketogene voeding geadviseerd door kPNI behandelaars. Dit betekent: voeding met daarbij hoge hoeveelheid vetten, met nadruk op meervoudig onverzadigde vetten, voldoende eiwitten en verhoudingsgewijs laag aantal koolhydraten. Zoals het VU aangaf zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar een combinatie van nutriënten zoals vitamines en bepaalde vetten die veel belovend zijn gebleken. Hier zijn ook de adviezen vanuit de kPNI op gebaseerd.

Wat opvalt in de verhouding van de ingrediënten is dat de hoeveelheid koolhydraten in Souvenaid lager mag vanuit kPNI visie, ondanks dat er weinig glucose inzit. Hier zouden we dan ook graag voor pleiten. En dit graag combineren met in de voeding goede vetten, voldoende eiwitten en weinig koolhydraten.

kPNI aanbevelingen bij Alzheimer:

De genoemde nutriënten zoals ook te vinden in Souvenaid combineren met liefst richting ketogene voeding dus met minder koolhydraten, en met beweging (liefst kracht). Dat is wat we graag zouden laten onderzoeken. Want op basis van de hier genoemde onderzoeken lijkt de meest logische conclusie dat hier mensen met beginnende Alzheimer baat bij kunnen hebben.

Zoek kPNI specialist met ervaring met Alzheimer / dementie