Lidmaatschap Behandelaar

Student Abonnement
student
€50/
Jaar

Toegang tot Forum

Gereduceerd tarief toegang tot speciale events

-

-

Agency Abonnement
agency
€195/
jaar

Toegang Forum

Toegang tot speciale events of met korting

Vermelding max 5 praktijken

Gebruik van geregistreerd kPNI logo tijdens lidmaatschap

 

Lidmaatschapsvormen

Door het aansluiten via een jaarlidmaatschap word je onderdeel van een groep enthousiaste mensen die graag kPNI verder willen uitdragen, daar op gevonden willen worden via de zoekmachines en zich daarmee willen profileren via deze website zodat geïnteresseerden ons makkelijker kunnen vinden en afspraken met jou kunnen maken .

Er zijn drie vormen.

Hoe sluit ik het lidmaatschap af?

stap 1: kies je lidmaatschap door te kijken of je voldoet aan de voorwaarden. Twijfel? Neem contact op met Monique (monique@kpni.nl)

stap 2: ga naar shoppingbasket en kies de vorm en vul het gevraagde in. Later kan eea gewijzigd of aangepast worden in je accountomgeving. 

stap 3: reken af met iDeal, een factuur volgt voor je administratie. Na een jaar zal je lidmaatschap verlengd worden. Via een email word je daar aan herinnerd en kan je tijdig het lidmaatschap stop zetten. Ga je na een jaar graag verder, dan krijg je vanzelf de factuur voor je administratie in je inbox van je email. 

stap 4: Indien je een pro of Agency lidmaatschap aanvraag indient, zal intern je aanvraag beoordeeld worden. Studenten kunnen meteen genieten van alle voordelen van het lidmaatschap na acceptatie van het systeem van je aanvraag. 

stap 5: Indien er geen vragen zijn vanuit je aanvraag, wordt je aanvraag opengezet  in het systeem zodat je verder kunt met invullen van je gegevens indien dat nog niet volledig is gedaan en is je praktijk zichtbaar op de site. 

stap 6: Geniet van je lidmaatschap en welkom bij onze groep zodat we samen kPNI bekender kunnen maken!

Voor wie?

In principe mensen die kPNI gestudeerd hebben. Maar daar het een breed vakgebied is wat continu in beweging is en het zo interessant is dat er ook steeds meer diverse opleidingsinstituten in aanverwante of net iets andere benamingen maar bijna zelfde achtergrond komen, willen we vooral de kPNI als vakgebied profileren. Voor diegene die net niet aan de voorwaarden voldoen, zal in overleg met een commissie bekeken worden wat dan het beste is. 

Studentlidmaatschap:

Studeer je kPNI bij Natura Foundation? Dan ben je hier op de juiste plek om mee te doen in het forum, de nieuwsitems te kunnen lezen en als je wilt mag je meeschrijven aan de nieuwsitems (de voorwaarden die daar aan worden gesteld volgen nog). Ook mag je meedoen met de dagen die georganiseerd worden voor leden of kan je korting krijgen voor bijv. deelname aan een congres etc zoals dat ook geldt voor de "Pro's". 

Heb je ooit kPNI gestudeerd maar niet examen gedaan of de bijscholing is wat langer geleden, dan kan je via het studentlidmaatschap al genieten van de voordelen maar kan je praktijk nog niet zichtbaar worden voor de geïnteresseerden die behandelaars zoeken. 

Lidmaatschap "Pro":

Je bent kPNI-er, afgestudeerd en geslaagd en de bijscholing op ons vakgebied is in orde, dan welkom en kan je gebruik maken van alle mogelijkheden die het lidmaatschap biedt. Twijfel je of je geheel aan de  voorwaarden doet, neem dan contact op met Monique .

Lidmaatschap "Agency":

Heb je meerdere praktijkadressen(2 tot 5) en aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan is deze vorm voor jou de beste keuze. Hiermee kan je dus nog beter je diverse praktijkadressen promoten zodat die mensen die op zoek zijn naar jouw specialisme op de plek waar jij ook praktijk voert. 

Voorwaarden Pro en Agency lidmaatschap

 1. Voor een volledig lidmaatschap gelden de volgende, cumulatieve voorwaarden:
  1. Gebruiker dient akkoord te gaan met en dient te handelen in overeenstemming met de gedragscode;
  2. Gebruiker dient geslaagd te zijn voor het PNI2 examen;
  3. Gebruiker moet in de voorgaande vijf (5) jaren tenminste één (1) jaar de Nascholing kPNI gevolgd hebben en gedurende het lidmaatschap dit eens in de drie jaren minimaal te volgen ;
  4. Gebruiker dient tenminste een consultgemiddelde van 12 consults per week te hebben;
  5. Gebruiker dient zijn/haar eigen kPNI praktijk te hebben, eventueel gecombineerd met andere werkgebieden, of dient te werken als kPNI therapeut in dienst van een praktijk;
  6. Gebruiker moet een verklaring van goed gedrag (VOG) kunnen overleggen die niet ouders is dan drie (3) jaar, en zal er zorg voor dragen dat deze elke vijf (5) jaar wordt vernieuwd;
  7. Gebruiker staat vermeld met een AGB-code;
  8. Gebruiker kan bewijzen dat medische basiskennis voldoet aan de Plato eindtermen;
  9. Gebruiker is niet uitgesloten, of ooit uitgesloten geweest, van een andere beroepsvereniging;
  10. Gebruiker is bereid om informatie met andere Gebruikers te delen; en
  11. Gebruiker zal jaarlijks minstens één (1) lidmaatschapsbijeenkomsten bijwonen.
  12. Gebruiker dient akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.
  13. Gebruikers van een volledig lidmaatschap die werkzaamheden verrichten in een eigen praktijk of in dienst van een praktijk die vergelijkbaar zijn met kPNI, maar de term kPNI daarvoor niet hanteren, dienen bereid te zijn deze term te gaan gebruiken.
  14. De lidmaatschapsvereisten, zowel van het volledige lidmaatschap als het studentenlidmaatschap, zijn geen vervanging van formele of wettelijke vereisten die aan beroepstherapeuten worden gesteld.

 

Voorwaarden Studentlidmaatschap:

 1. Voor een studentlidmaatschap gelden de volgende, cumulatieve vereisten:
  1. Gebruiker studeert kPNI of heeft kPNI gestudeerd maar voldoet niet aan de vereisten die gesteld worden aan een volledig lidmaatschap; en
  2. Gebruiker dient akkoord te gaan met en dient te handelen in overeenstemming met de gedragscode.
 2. Een Gebruiker met een studentlidmaatschap heeft toegang tot informatie en bijeenkomsten, maar wordt niet aangemerkt als beroepstherapeut op de Website.
 3. In afwijking van vorig lid kan, in geval een Gebruiker met een studentlidmaatschap kan aantonen dat zijn werkniveau gelijkwaardig is aan dat van een Gebruiker met een volledig lidmaatschap, zal een speciaal comité opgericht worden om te beslissen of de Gebruiker al dan niet als beroepstherapeut op de Website zal worden vermeld.

Voordelen:

Als belangrijkste voor ons als groep: kPNI bekend maken zodat we makkelijker gevonden worden door die mensen die hun gezondheid via de ons bekende kPNI wijze met de werkingsmechanismen en de denkwijze en wij hun kunnen helpen.

Daarnaast is het mijn droom als de landelijke media op een positieve manier aandacht zou besteden aan ons vakgebied, bijv. doordat een soort woordvoerder voor ons als groep aan tafel zit bij praatprogramma's.  En wie weet, in de toekomst, kunnen we meer en meer samen werken met artsen en specialisten om gezamenlijk de gezondheid van mensen te verbeteren. Daarvoor is het nodig dat we ons als groep profileren. Door jouw lidmaatschap help je met het bouwen van een community die er nu wel is, maar niet georganiseerd en daardoor slecht benaderbaar als groep. 

 Non-commercieel:

Hoewel de site valt onder een BV is dat vooral vanuit juridisch oogpunt gedaan om eventuele claims niet meteen een persoonlijk faillissement te laten zijn. De site en de opbrengsten komen ten goede aan het verder uitbouwen van ons als groep. Zoals afgesproken is met de Duitse kPNi vereniging heeft het een non-commerciele instelling. De bijdrage is om hopelijk op termijn kostendekkend ons mooie kPNI groot te kunnen maken.

Opbouwen van site met content die gescreend is:

De items die we gaan posten, zowel de teksten die vrij leesbaar zijn (de achtergrond informatie van de ziektebeelden en de in lekentaal uitgelegde werkingsmechanismen) en de nieuwsitems met onderbouwing van links vanuit ons vakgebied, zullen juridisch extern gescreend worden. Het laatst wat we willen is dat onze goede naam gelinked wordt aan negatieve zaken en we het niet kunnen onderbouwen. Daar zitten natuurlijk kosten aan. Vandaar dat de nieuwsitems ook een achter een abonnementsvorm worden gezet en niet geheel gratis leesbaar zijn. Jij als lid hebt daar gedurende het lidmaatschap rechten voor om die geheel te lezen. 

Wat heeft het voor jou als voordeel?

Beter en sneller gevonden worden door cliënten:

Door de symbolen die we gebruiken voor de diverse ziektebeeldgroepen kunnen geïnteresseerden snel zoeken naar jouw specialisme. Door onze krachten samen te bundelen in combinatie met de kaart waarin zoekende mensen snel bij hun in de buurt kunnen zoeken naar die behandelaar met dat specialisme krijg je die mensen die jij ook kan goed kan helpen. 

Een site die veel traffic genereert krijgt meer "punten" in de zoekmachines. Door hier op gelinked te zijn, krijgt ook jouw site meer punten en scoort jouw afzonderlijk website ook hoger. 

Samenwerking met kPNI vereniging in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk (hopelijk ook snel met Belgie)

Er is als contact en samenwerking met de Duitse kPNI vereniging waar Oostenrijk en Zwitserland ook mee samen werken. Daarnaast is er ook direct contact met Zwitserland. Naast dat we daar snel van kunnen leren, hebben zo ook al zeer interessante congressen georganiseerd en wij mogen daar ook bij haken als je lid bent . 

Naast de kPNI bijscholing bij Natura Foundation verdere ontwikkeling:

Een goed lopende praktijk is meer dan een goede behandelaar zijn. Naast dat je moet bijscholen voor de beroepsvereniging waar je al bij aangesloten bent waarschijnlijk, is er nog veel meer te leren. En grote kans dat je dat als kPNI-er ook niet anders zou willen. Als groep zal geïnventariseerd worden waar behoefte aan is, zodat we als groep nog professioneler worden. 

Dat kan op allerlei gebied zijn. Denk aan het inhuren van iemand die ons de kneepjes leert van social media, intervisie, uitwerken van werkingsmechanismen, casussen behandelen, of misschien wel de nieuwe privacyswetgeving die er in mei 2018 aankomt. Met zijn allen kunnen we met minder tijd bezig zijn aan het uitzoeken van dit soort dingen, zodat jij als behandelaar meer tijd over houdt, bijv. voor je eigen kPNI-leefstyle, meer cliënten contacten of wat jij maar wilt 😉

Voor sommige georganiseerden dagen zullen leden een bijdrage gevraagd worden, maar een aantal vallen ook onder je lidmaatschapsbijdrage. 

Forum:

De website heeft een besloten forum. Deze is niet zichtbaar voor de zoekmachines, dit is express gedaan. Er zijn al vele Facebook-groepen, maar hier willen we dus op een goede manier die vragen die leven bij ons leden dit veilig kunnen benaderen.