Werkingsmechanismen

Binnen de kPNI wordt door de behandelaar in kaart gebracht welke processen er verstoord zijn in de loop van de tijd, met name die betrekking hebben op de klachten maar ook zijdelings gerelateerde klachten of symptomen.

Een aantal van die verstoorde processen zijn zeer belangrijk in de ontstaan geschiedenis van de klachten. Hier is veel onderzoek naar gedaan en is dan ook binnen de kPNI goed uitgediept. Wij noemen dat werkingsmechanismen.

Voorbeelden van werkingsmechanismen zijn bijv. insuline resistentie, laag gradige ontsteking, serotonine problemen, functionele hypothalamus verstoring, tekort aan ATP. Dit zijn dus geen ziektebeelden, maar onderliggende processen. Door deze verstoorde processen in kaart te brengen  en met name rekening te houden met de hiërarchie, kan stapje voor stapje de verstoorde processen verbeteren en daarmee de gezondheid verbeteren.