Belangstellenden kPNI

kpni rond-tas

Wat is kPNI?

Achtergrond en ontstaansgeschiedenis.

De kPNI Professionals

Zoek uw behandelaar.

Wat is kPNI?

kPNI staat voor klinische Psycho Neuro Immunologie. Hoewel dit een mond vol is, zegt dat de meeste mensen niet zoveel. In het kort: kPNI bestudeert de samenhang van alle systemen binnen het lichaam en de interactie met alles om ons heen. Dus heel breed. We noemen het  ook wel filmgeneeskunde. Het kijkt namelijk naar wat er gebeurt is in de tijd om te ontdekken en te analyseren waarom uw lichaam doet wat het doet.

Voor wie kan kPNI therapie helpen?

Eigenlijk kan een kPNI therapie voor iedereen die handvatten wilt voor de verbetering van zijn gezondheid uitkomst bieden. Jong en oud. Het kan zowel bij een acute maar het wordt vooral ingezet bij chronische klachten of ziekten.

Als u doet wat u deed, krijgt u wat u kreeg.

De kleinste verandering maakt het grootste verschil.

Use it or loose it.

It's all about energy!

Hoe werkt een kPNI Professional?

kPNI is een denkwijze. Vanuit die denkwijze herleidt een kPNI professional hoe het in uw lichaam functioneert. Of misschien wel wat er niet (zo) goed functioneert. Een voorbeeld: Stress heeft een grote invloed op ons lichaam, dat snappen we vaak wel. Maar wat is de rol op onze energiestofwisseling? Heeft een veranderde darmflora invloed op onze stemming? Dit zijn een aantal voorbeelden van vraagstellingen binnen de kPNI.  Vanuit deze manier van denken werkt de kPNI. Het is namelijk gebaseerd op de ontdekking dat in ons lichaam alles onophoudelijk communiceert met elkaar. Onze hersenen beïnvloeden bijvoorbeeld op verschillende manieren ons immuunsysteem en die op haar beurt onze hersenen.

kpni
kpni studeren

Ontstaansgeschiedenis van kPNI:

kPNI is ontstaan vanuit de wetenschap PNI. Deze wetenschap ontstond vanuit Robert Ader binnen de klinische psychiatrie. Vanuit daar wordt de mens eigenlijk gezien als een netwerk. Tegelijk is de mens ook onderdeel van een netwerk. Dit netwerk zijn de sociale structuren waarbinnen de mens zich bevindt. Hieruit is de PNI als wetenschap ontstaan.

Onder andere de volgende namen behoren hiertoe: Andrew Miller, Charles L. Raison, Robert Dantzer, Michael Irwin, Keith Kelly, Steven Maier, Ron Glaser, Janice Kiecolt-Glaser, Michael Maes, Hymie Anisman, Raz Yirmiya, George Solomon, Norman Cousins. Deze mensen en andere hebben op dit moment een stabiele fundament gelegd voor deze mooie wetenschap.

Door het baanbrekende werk van wijlen Prof. Bram van Dam en Dr. Leo Pruimboom kon de Psycho-Neuro-Immunologie als kPNI geïntegreerd worden in het werk van therapeuten. Zij zijn begonnen in Spanje en daarna het groot gemaakt in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en hier stopt het niet bij. In Nederland wordt als sinds eind jaren '90 de kPNI opleiding gegeven.

 

natuur

De kPNI Professionals:

De kPNI behandelaars die op deze site staan voldoen aan hoge eisen die ook jaarlijks weer worden bijgeschoold. Het zijn allen mensen die kPNI in hun hart hebben gesloten. Omdat het een mooie, effectieve en vooral goed onderbouwde behandelingsadviezen zijn. Die ook nog eens goed aansluiten bij een eventuele behandeling die u al reguleer volgt via uw arts of specialist. Ze houden rekening met hoe uw eventuele medicatie werkt en houden rekening met interactie. Ze hebben veel medische achtergrond en kunnen desgewenst met uw arts in gesprek gaan. Snel naar: vind de behandelaar voor uw klacht(en). 

 

kPNI Professionals

Hieronder vindt u de links naar de volledig gediplomeerde kPNI Professionals.